TUBORG

Grønt Lys konkurrencebetingelser


1. Generelle vilkår og betingelser 

 • Konkurrencen udbydes af Carlsberg Danmark (Carlsberg Danmark A/S, CVR nr. 25508386, J.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V).
 • Konkurrencen er købsbetinget for at kunne deltage
 • Alle præmier i forbindelse konkurrencen er personlige og kan ikke overføres til en anden person
 • Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter tilsvarende prisen

 

2.  Vilkår og betingelser for konkurrencen på tuborg.dk:


2.1  Sådan deltager du:

 • Køb en Tuborg Grøn 33cl dåse, 6-pack, 18-pack eller 20-pack med Grønt Lys kampagne design.
 • Hver gang der købes en af de ovenstående forpakninger optjenes en kode/lod pr. dåse.
 • Under dåsesplitten finder du en 8-cifret kode, som du skal indtaste på www.tuborg.dk 
 • Ved at klikke ”OK” accepterer du nærværende konkurrencebetingelser.
 • Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen.
 • Du skal være fyldt 18 år for at deltage.
 • Konkurrenceperioden løber fra 20. maj, og til og med 20. juli 2022.2.2  Udtrækning af vindere:

 • Vi trækker 1-2 tilfældig vinder hver dag. Den første vinder trækkes d. 20. maj 2022 og den sidste vinder trækkes 20. juli 2022 
 • Man må kun indskrive fem koder pr. person pr. dag 
  • Sender man mere end fem koder ind pr. dag, er det, de første fem koder, der er gældende
 • Vinderne trækkes tilfældigt ved at indtaste den 8-cifret kode, som findes under dåsesplitten på Tuborg Grøns ”Grønt Lys” kampagnedåse.
 • Når du deltager i konkurrencen via www.tuborg.dk bliver du bedt om at indtaste dine kontaktdata.
 • Efter du har indtastet din kontaktoplysninger og koden får du med det samme at vide, om du har vundet.
 • Du kan kun vinde én gang
 • Hvis du har vundet:
  • Bliver du kontaktet direkte af Carlsberg Danmark A/S via den mail der er opgivet under tilmeldingen til konkurrencen umiddelbart efter lodtrækningen.
  • Vil præmien blive sendt til den adresse/e-mail der er opgivet under tilmeldingen til konkurrencen snarest muligt og inden for 7 dage. Carlsberg Danmark A/S er ikke ansvarlig for at fysiske billetter ankommer for sent i forhold til festivallens start, ligeledes er Carlsberg Danmark A/S ikke forpligtet til i så tilfælde at ombytte præmien til andre præmier, billetter, kontanter eller andet.
  • Såfremt du 5 dage før den pågældende festivals påbegyndelse ikke har responderet på vores henvendelser, afsættes billetterne til anden side, og du mister hermed retten til at modtage din præmie.
 • Konkurrencen har til formål at underholdende og markedsføre Tuborg. Deltagere kan ikke efterfølgende
 • rette krav mod Tuborg.2.3  Præmier:

Der er i alt 114 præmier til en total værdi af 185.960 kr:

 • 10 stk. x specialdesignet Tuborg Soundboks af en værdi 7.017 kr./stk.
 • 8 stk. x Roskilde Partout festivalbillet af en værdi 4.000 kr./stk.
 • 8 stk. x Northside Partout festivalbillet af en værdi 4.000 kr./stk.
 • 8 stk. x Tinderbox Partout festivalbillet samt Tinderbox Glamping telt af en samlet værdi 7.945 kr./stk
 • 8 stk. x Copenhell Partout festivalbillet af en værdi 2.500 kr./stk.
 • 8 stk. x Musik i lejet Partout festivalbillet af en værdi 2.000 kr./stk.
 • 64 stk. x Grøn Koncert dagsbillet af en værdi 350 kr./stk.

Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven

Vinderen er selv ansvarlig for eventuel indberetning af præmiens værdi til SKAT


2.4  Desuden:

 • Carlsberg er ikke ansvarlige for eventuelle tryk- eller udtrækningsfejl
 • Ved mistanke om snyd har Carlsberg ret til at tjekke op på og udelukke deltagere.
 • Ansatte hos LeadFamly, samt medarbejdere fra Carlsberg Supply Company Danmark A/S og Carlsberg Danmark A/S samt disses ægtefæller/kærester/partnere og børn må ikke deltage i konkurrencen.
 • Carlsberg Danmark A/S forbeholder sig til enhver tid retten til eventuelt at tilpasse betingelser og mekanik for nærværende konkurrence.
 • Carlsberg Danmark A/S forbeholder sig retten til ikke at gå i dialog med deltager i konkurrence, der ikke kan påvise de har vundet i konkurrencen

 

3. Privatlivspolitik – Tuborg sommer kampagne konkurrence 

3.1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Vi er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig
Du finder vores kontaktoplysninger her: 
   

   Carlsberg Danmark A/S
   CVR-nr. 25508386
   J.C. Jacobsens Gade 1
   1799 København V

   Privatlivspolitik

 
3.2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af vinder og henvendelse til vinden
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 • Vores legitime interesse i at behandle, herunder videregive, dine oplysninger for at du kan deltage i konkurrencen og modtage præmien, såfremt du vinder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)


3.3. Kategorier af personoplysninger

 • Dit fulde navn
 • Din e-mail adresse, så vi kan kontakte dig, hvis du vinder
 • Dit telefon nr.
 • Din adresse til at sende præmien, såfremt du vinder i konkurrencen 3.4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
  • LeadFamly, der er teknisk leverandør til konkurrencen
  • Wibroe, Duckert & Partners og Thinkhouse, der håndterer udtrækning af vindere og sending af præmier


3.5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • De oplysninger, du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen


 
3.6. Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes. Vi forbeholder os retten til at gemme personlige data på vinderne i op til 90 dage, efter at konkurrencen har fundet sted. 


 

3.7. Dine rettigheder

 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 • Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på [email protected]
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 • Ret til at oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16
 • Ret til sletning
  • Du har i en række tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.
 • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18 
 • Ret til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.
 • Klage til datatilsynet
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Øl
Service links
Kontakt
Find os

Carlsberg Danmark A/S
J.C. Jacobsen Gade 1 1799 København V CVR: 25508386

Tak fordi du lagde vejen forbi. Håber snart vi mødes over en Tuborg.