gron-sunsaet

Sunsæt Bakkesplil

SÅDAN SPILLER I BAKKE

I skal bruge godt humør, seks terninger pr. spiller og bakken du sidder med. Målet er at slippe af med sine terninger. Den sidste, der sidder tilbage med terninger på hånden, har tabt og skal give en Tuborg til vinderen (eller hele bordet, hvis man er i ekstra godt humør).

SPILLETS GANG

Første spiller, kaster alle sine seks terninger ned i bakken. Spilleren skal nu samle alle terningerne, der viser et ens antal øjne, op i hånden én efter én, startende med laveste antal øjne. 1’ere er jokere og tages ud af spillet én ad gangen. 1’ere fjernes altid fra bakken først.

 

Når spilleren har samlet sine terninger op, går turen videre. Hvis der er terninger tilbage i bakken, kaster næste spiller én terning ad gangen. Er bakken tom, må spilleren kaste alle sine terninger på én gang.

 

Er slaget forskelligt fra de terninger, der ligger i bakken, må spilleren enten fortsætte sin tur og kaste en terning mere eller sende turen videre. Dette gøres ved højt og tydeligt at sige ”Videre.”

 

Er slaget magen til en af terningerne i bakken, samles begge terninger op i hånden og turen går videre.

 

Hvis en spiller, når bakken er tom, kun kaster én terning, er det spillerens egen fejl, og spilleren skal derfor fortsætte turen med at kaste én terning ad gangen.

 

Når en spiller er kommet af med alle sine terninger, er vedkommende ude, og de øvrige fortsætter spillet. Den sidste spiller, der sidder tilbage med terninger på hånden, har tabt.

VIGTIGE BAKKE!TELLER

Terningerne skal holdes i samme hånd under hele spillet, så vælg den rette hånd fra start. (Husk, den frie hånd kan til enhver tid bruges til at skåle med).

 

Røres selve bakken med hånden, ærmet eller andet, tabes en terning, eller skiftes der hånd, dømmes der fejl, og spilleren skal tage alle terninger i bakken op i hånden. Dette gælder også selvom spilleren, der laver fejlen, ikke er i gang med sin tur. Der må ikke spekuleres i dette. Bakke er et gentlemanspil!

 

Starter en spiller sin tur før, at der er sagt ”videre”, betragtes det som en fejl, da foregående spiller måske ikke var færdig. Alle bakkens terninger samles op i hånden.

 

De spillere, som er ude af spillet, blander sig ikke i, om de tilbageværende spillere laver fejl.

 

God fornøjelse.

Sunsæt dåse