Privatslivpolitik

Privatslivpolitik

Carlsberg Gruppens mission formål er at brygge for en bedre dag i dag og i morgen. Det ligger i vores DNA, at vi altid forsøger at forbedre os og gøre vores arbejde endnu bedre. Dette gælder ikke kun i forhold til vores bryggeri, men i forhold til alt hvad vi foretager os i Carlsberg Gruppen, ikke mindst i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger. Beskyttelse af dine personlige oplysninger er et højt prioriteret område, og vi arbejder konstant på at forbedre beskyttelsen, så vi kan gøre det endnu bedre i morgen, end vi gjorde i dag. Personlige oplysninger, eller ”Persondata”, er enhver oplysning, der vedrører dig.   

Denne “Privatlivsnotifikation” gælder for dig, hvis du køber produkter af os, modtager en service fra os, er en samarbejdspartner, leverandør eller besøgende på en af vores adresser, jobansøger, deltager i et af vores events eller promoveringer, eller på anden måde interagerer med os, herunder ved at bruge en af vores hjemmesider eller applikationer (apps), eller hvis du kommunikerer med os via sociale medier eller anden platform.

Hvis du er en eksisterende kunde, forbruger, samarbejdspartner eller leverandør, kan der af vores kontrakt fremgå yderligere om, hvordan vi bruger dine Persondata. Det kan derudover forekomme, at vi sender dig en notifikation om en konkret brug af dine Persondata (sammen med muligheden for at acceptere eller afvise bestemt brug). Du vil modtage sådan notifikation i forbindelse med indsamlingen af dine personlige oplysninger.

Hvem bruger dine Persondata?

For det formål at kunne interagere med Carlsberg Danmark A/S, CVR-nr.: 25508386, J.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V (herefter ”Carlsberg Danmark”, ”vi”, ”os”, ”vores”) kan vi behandle og bruge dine Persondata.

Carlsberg Danmark er en del af en international koncern af selskaber. I den forbindelse kan vi dele dine Persondata med vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og dettes datterselskaber (”Carlsberg Gruppens Enheder”) for de formål, der fremgår af denne Privatlivsnotifikation. Hvert af disse selskaber kan også behandle og bruge dine Persondata for de formål, der fremgår af nærværende Privatlivsnotifikation. Hvis dette er tilfældet, gør de det på egne vegne.   

Hvem må vi dele dine Persondata med?

 

Udover at vi i nogle tilfælde deler dine Persondata med Carlsberg Gruppens Enheder, kan vi også dele dine Persondata med tredjeparter, eksempelvis samarbejdspartnere, leverandører, forhandlere, konsulenter, bureauer, kunder, forbrugere, myndigheder, domstole, it-hosts, -leverandører og -serviceudbydere, der benyttes til gruppens it-miljø (”Tredjeparter”). Vi deler kun dine Persondata, hvor det er relevant og nødvendigt for os at udøve en af de aktiviteter, der fremgår af denne Privatlivsnotifikation, f.eks. opfyldelsen af en bestilling, behandlingen af dine betalingsoplysninger eller i forbindelse med en supporttjeneste.

Hvis du vil vide mere om, hvem vi deler dine Persondata med, så kan du finde flere oplysninger under beskrivelsen af de enkelte aktiviteter i denne Privatlivspolitik.  

Hvordan vi bruger dine Persondata

 

I forbindelse med hver af aktiviteterne herunder noterer vi det formål, der er årsag til brugen af Persondata, hvem Persondata vedrører, hvilke kategorier af Persondata, der bliver brugt, det juridiske grundlag for vores brug, hvem vi har modtaget Persondata fra, hvor længe vi opbevarer Persondata, samt oplysning om med hvem vi eventuelt deler den omhandlede Persondata.

Afhængigt af den konkrete situation kan vi bruge dine Persondata i forbindelse med de følgende aktiviteter – klik på en aktivitet for at læse mere:

Overførsel af dine Persondata uden for den Europæiske Union (”EU”) og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”)

 

Nogle af Carlsberg Gruppens Enheder og Tredjeparter, som vi deler dine Persondata med, vil muligvis være lokaliseret uden for EU og/eller EØS.

 

Såfremt vi overfører dine Persondata til Carlsberg Gruppens Enheder eller Tredjeparter uden for EU og/eller EØS, kan vi være forpligtet til at tage særlige forholdsregler for at sikre, at dine Persondata er beskyttet. Visse lande uden for EU og EØS er blevet godkendt af EU Kommissionen som værende i stand til at tilbyde en tilsvarende beskyttelse som efter databeskyttelseslovgivningen inden for EU og EØS. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at overføre dine Persondata til disse jurisdiktioner. I andre lande, der ikke har opnået en sådan godkendelse, vil vi foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Persondata, der måtte blive overført hertil. Dette kan eksempelvis være brugen af standardkontrakter eller lignende godkendt af EU Kommissionen, der er med til at sikre, at dine Persondata er beskyttet tilstrækkeligt.    

 

Hvordan vi beskytter dine Persondata

 

Beskyttelse af dine Persondata er af højeste prioritet. Vi efterlever internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder, og lagrer dine Persondata på sikrede servere. De, der har tilladelse til behandle og bruge dine Persondata, vil behandle denne som konfidentiel information. Derudover har vi begrænset adgangen til dine Persondata til dem, for hvem det er nødvendigt at have adgang. Vi foretager løbende intern kontrol og opfølgning for at vurdere, hvorvidt vores sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige, samt for at sikre overholdelsen af de internationalt anerkendte standarder samt vores egne politikker.

Hvor du har modtaget (eller valgt) et kodeord, der giver dig adgang til visse dele af vores hjemmesider eller andre platforme, er du ansvarlig for at opbevare kodeordet sikkert. Du bedes undlade at dele kodeordet med nogen.

Det er desværre ikke altid sikkert at overføre information via internettet. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine Persondata, kan vi ikke garantere for sikkerheden, hvis dine Persondata er overført til en af vores hjemmesider – enhver overførsel er derfor på eget ansvar. Ved modtagelsen af dine oplysninger vil vi holde os til strikte procedurer og sikkerhedsforanstaltninger, der er med til at forhindre uautoriseret adgang.

 

Samtykke

 

I visse særlige tilfælde kan vi få behov for at bede om dit konkrete samtykke til at behandle dine Persondata. I de fleste tilfælde vil vi imidlertid foretage behandlingen på baggrund af et af de formål, der fremgår af denne Privatlivsnotifikation, hvorfor det hverken vil være hensigtsmæssigt eller nødvendigt at indhente dit samtykke.

Hvis det juridiske grundlag for at bruge dine Persondata er dit samtykke, så kan du trække dit samtykke tilbage ved at udfylde denne kontaktformular, eller ved på anden vis at oplyse os om, at du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, må vi ikke længere bruge dine Persondata på baggrund af samtykket. Dette har ikke betydning i forhold til lovligheden af vores brug af dine Persondata forud for tilbagetrækningen af dit samtykke. I nogle situationer vil vi fortsat bruge dine Persondata efter, at du har trukket dit samtykke tilbage, hvis lovgivningen tillader det.  

 

Dine rettigheder

 

Hvis vi bruger dine Persondata i forbindelse med en af aktiviteterne i denne Privatlivspolitik, kan du:

 

  • anmode om flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine Persondata, samt modtage en kopi af dine Persondata
  • anmode om, at vi retter fejl, opdaterer eller sletter dine Persondata
  • anmode om, at vi begrænser brugen af dine Persondata
  • gøre indsigelse mod vores brug af dine Persondata, herunder at vi bruger det til direkte markedsføring og/eller automatiseret beslutningstagning, herunder profilering
  • anmode om at få overført dine Persondata til dig selv eller en Tredjepart (datatransport)

 

Hvis vi bruger dine Persondata på grundlag af, at det er i vores legitime interesse, så er du berettiget til at gøre indsigelse mod vores brug på dette netop dette grundlag.

Bemærk venligst, at disse rettigheder er underlagt visse begrænsninger, og derfor muligvis ikke kan påberåbes i det land, som du bor i. Dette kan være på grund af en forpligtelse, der er os pålagt, eksempelvis hvor lovgivningen siger, at vi skal tilbageholde dine Persondata. Det kan også være af hensyn til beskyttelse af andres rettigheder, eksempelvis frihedsrettigheder og lignende. Vi gør altid vores bedste for at vurdere den enkelte anmodning, og du vil derfor også modtage en uddybende forklaring, såfremt din anmodning ikke bliver imødekommet.

Hvis du ønsker at udnytte en af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at bruge denne kontaktformular.    

 

Sådan klager du

 

Hvis du har en forespørgsel som det ikke er muligt at få besvaret gennem dialog med os, eller hvis du ønsker at klage, kan du kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Hvem kan jeg kontakte om denne Privatlivspolitik?

 

Hvis du har nogle bekymringer eller spørgsmål til vores brug af dine Persondata, eller i forhold til vores Privatlivsnotifikation, så er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular.

 

Opdateringer til Privatlivspolitik

 

Enhver ændring til denne Privatlivspolitik vil blive publiceret på denne side, og, hvor det er hensigtsmæssigt, vil du modtage en besked herom. Vi vil samtidig bede dig vende tilbage til vores Privatlivspolitik med jævne mellemrum for at se, om der er kommet opdateringer eller ændringer.

 

Privatlivsnotifikationen er senest opdateret i april 2020.