TUBORG

Konkurrencebetingelser: Tuborg Musik Kampagne 2023

 1. Generelle vilkår og betingelser 
 • Konkurrencen udbydes af Carlsberg Danmark (Carlsberg Danmark A/S, CVR nr. 25508386, J.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V).
 • Deltagelse i konkurrencen er købsbetinget.
 • Alle præmier i forbindelse med konkurrencen er personlige og kan ikke overføres til tredjepart.
 • Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter.

 

 1. Vilkår og betingelser for konkurrencen på tuborg.dk:

2.1 Sådan deltager du:

 • Køb en Tuborg Grøn 33cl dåse, 6-pack, 12-pack, eller 18-pack med ’Vind 5 festivalbilletter’-kampagnedesign.
 • Under dåsesplitten finder du en 8-cifret kode, som du skal indtaste på www.tuborg.dk
 • Ved at klikke ”OK” accepterer du konkurrencebetingelserne.
 • Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen.
 • Du skal være fyldt 18 år for at deltage.
 • Konkurrenceperioden løber fra 20. februar 2023 til og med 4. juni 2023.

 

2.2 Udtrækning af vindere:

 • Vi trækker 1 tilfældig vinder hver uge ud fra de indsendte koder. Den første vinder trækkes d. 23. februar 2023 og den sidste vinder trækkes 4. juni 2023.
 • Man må kun indsende fem koder pr. person pr. dag
  • Sender man mere end fem koder ind pr. dag, er det, de første fem koder, der er gældende
 • Når du deltager i konkurrencen via www.tuborg.dk bliver du bedt om at indtaste dine kontaktdata.
 • Du kan kun vinde én gang.
 • Hvis du har vundet:
  • Bliver du kontaktet direkte af Carlsberg Danmark A/S afviklingspartner Thinkhouse via den e-mail, der er opgivet ved deltagelse i konkurrencen.
  • Vil præmien blive sendt til den adresse/e-mail, der er opgivet ved deltagelse i konkurrencen snarest muligt. Visse festivalers billetter vil først være tilgængelig til afsendelse 3 uger før festivalens start. Carlsberg Danmark A/S er ikke ansvarlig for at fysiske billetter ankommer for sent i forhold til festivalens start. Ligeledes er Carlsberg Danmark A/S ikke i disse tilfælde forpligtet til at ombytte præmien til andre præmier, billetter, kontanter mv.
  • Hvis du ikke besvarer gentagne henvendelser angående din præmie, trækkes en ny vinder og din ret til modtagelse af præmien eller enhver form for kompensation frafalder øjeblikkeligt.

 

2.3 Præmier:

 • Der er i alt 75 præmier til en total værdi af 297.750 kr:
  • 15 stk. Roskilde Festival Partout af en værdi á 2.430 kr./stk.
  • 15 stk. Northside Partout af en værdi á 2.445 kr./stk.
  • 15 stk. Musik i Lejet Partout af en værdi á 1.745kr./stk.
  • 15 stk. Copenhell Partout af en værdi á 2.665 kr./stk.
  • 15 stk. Tinderbox Partout samt Tinderbox Glamping telt af en samlet værdi á 8.000 kr./stk.
  • 15 stk. Grøn Koncert dagsbillet af en værdi á 350 kr./stk.

 

 • Da der er tale om en præmie, gælder ingen reklamationsret efter Købeloven
 • Vinderen er selv ansvarlig for eventuel indberetning af præmiens værdi til SKAT

 

2.4 Desuden:

 • Carlsberg Danmark A/S er ikke ansvarlige for eventuelle tryk- eller udtrækningsfejl
 • Ved mistanke om snyd har Carlsberg Danmark A/S ret til at udelukke deltagere
 • Ansatte hos LeadFamly, Thinkhouse, Wibroe, Duckert & Partners samt medarbejdere fra Carlsberg Supply Company Danmark A/S og Carlsberg Danmark A/S samt disses ægtefæller/kærester/partnere og børn må ikke deltage i konkurrencen.
 • Carlsberg Danmark A/S forbeholder sig til enhver tid retten til eventuelt at tilpasse betingelser og mekanik for nærværende konkurrence.

 

 1. Privatlivspolitik – Tuborg Musik kampagnekonkurrence

3.1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 • Vi er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig
  Du finder vores kontaktoplysninger her:

   Carlsberg Danmark A/S
   CVR-nr. 25508386
   J.C. Jacobsens Gade 1
   1799 København V

   Privatlivspolitik

 

3.2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af vinder og henvendelse til vinder
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
  • Vores legitime interesse i at behandle, herunder videregive, dine oplysninger for at du kan deltage i konkurrencen og modtage præmien, såfremt du vinder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

 

3.3. Kategorier af personoplysninger

 • Dit fulde navn
 • Din e-mailadresse, så vi kan kontakte dig, hvis du vinder
 • Dit telefon nr.
 • Din adresse til at sende præmien, såfremt du vinder i konkurrencen

 

3.4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
  • LeadFamly, der er teknisk leverandør til konkurrencen
  • Wibroe, Duckert & Partners og Thinkhouse, der håndterer udtrækning af vindere og afsendelse af præmier

 

3.5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • De oplysninger, du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen

 

3.6. Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes. Vi forbeholder os retten til at gemme personlige data på vinderne i op til 90 dage, efter at konkurrencen har fundet sted.

 

3.7. Dine rettigheder

 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 • Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på [email protected]
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk
 • Ret til at oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16
 • Ret til sletning
  • Du har i en række tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.
 • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18
 • Ret til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.
 • Klage til datatilsynet
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.
Øl
Service links
Kontakt
Find os

Carlsberg Danmark A/S
J.C. Jacobsen Gade 1 1799 København V CVR: 25508386

Tak fordi du lagde vejen forbi. Håber snart vi mødes over en Tuborg.